Anmeldelse af Mozart-koncert: Torso eller krop

Wolfgang Amadeus Mozarts færdiggjorte c-mol messe kunne høres i Sct. Pauls Kirke lørdag. Mozarts store messe forsøgt færdiggjort af københavnsk ensemble.


Ole Straarup (Århus Stiftstidende, 27. november 2016)


4 stjerner

Efter en årrække som leder af Copenhagen Soloists, et kor- og orkesterensemble der som titlen antyder er solistisk besat, har Jonathan Ofir sat sig for at give et bud på en komplet og færdiggjort udgave af Mozarts store messe i c-mol.

Som et andet af komponistens store kirkemusikalske værker, reqiet, blev c-mol messen efterladt ukomplet, og der er siden Mozarts død gjort forskellige forsøg på at fylde hullerne i værket ud med klip og lån fra andre af komponistens kirkemusikalske værker. I Jonathan Ofirs udgave er udfyldningen sket med lån fra Missa Longa (KV 262) og Missa Solemnins (KV 337), og det har gjort Credo’et komplet og tillaget et afsluttende Agnus Dei og Dona Nobis Pacem.

Uden at fordybe mig i teknikaliteter må jeg sige, at denne måde at tilvejebringe et helt messeforløb på sådan set fungerer udmærket, men at jeg personligt foretrækker torsoen, den udfuldendte komposition. Det hænger dels sammen med, at værket i sin ufuldendthed har haft en særlig aura, dels at Mozart ikke bare er Mozart: Der kommer en udtryksmæssig forskellighed ind med de tilføjede satser. Når det er sagt, må man anerkende forsøget som både interessant og – konkret – musikalsk spændende at høre.

Copenhagen Soloists og Jonathan Ofir har meget på hjerte og, nok så vigtigt, stort musikalsk potentiale og udtrykskraft. Det fungerer fortrinligt, at de professionelle korsangere også kan være solister, og at samspillet mellem orkester og sangere i dynamisk henseende er særdeles udtryksfuldt. Man får virkelig fat i den mozartske udtryksfuldhed i såvel musikalsk som religiøs forstand.

I nogle få momenter oplevede man en vis rytmisk uro og mangel på tempomæssig synkronisering mellem orkester og sangere, men overordnet styrede Jonathan Ofir opførelsen til en fin, samlet oplevelse. Solisterne blandt korsangerne var særdeles gode, på kvindesiden med Sophie Thing Simonsen, Radmila Rajic, Anna Maria Wierød og Marianne Heuer i forskellige kombinationer, og det samlede korarbejde var både teknisk og musikalsk overbevisende.

Mozart er krævende. Orkestret på såkaldt autentiske instrumenter var ligeledes overbevisende og livligt bevægeligt i spillet, magtfuldt også når det krævedes.

Copenhagen Soloists har ikke tidligere optrådt i Århus. Orkester, kor, solister og dirigent var et meget godt bekendtskab, som man gerne genhører.

Om værket
Wolfgang Amadeus Mozart:Messe i c-mol. Copenhagen Soloists, dir.: Jonathan Ofir. Sct. Pauls Kirke, lørdag eftermiddag.